Monitoring ruchu drogowego

Liczba wypadków na drogach drastycznie wzrosła. Jak dotąd ich liczba zwiększyła się o ok. pół tysiąca w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Co ciekawe, najwięcej kolizji odnotowuje się w miejscach likwidacji fotoradarów. I choć kierowcy za nimi nie przepadają, urządzenia tego rodzaju są niezbędne we współczesnej infrastrukturze drogowej. Bez nich trudno byłoby o zachowanie należytego bezpieczeństwa podczas jazdy. Fotoradary nie są jednak jedynym typem urządzeń, które są wykorzystywane w monitoringu ruchu drogowego. O przykładach takich urządzeń oraz pełnionych przez nie funkcjach piszemy poniżej.

Przykłady urządzeń wykorzystywanych w monitoringu wizyjnym

Najpopularniejszym urządzeniem monitorującym ruch na drodze są wspomniane już fotoradary. Odgrywają one kluczową rolę w kontroli bezpieczeństwa na drodze, zarówno na terenie zabudowanym, jak i poza nim. Urządzenia tego typu zajmują się rejestracją przekroczeń dopuszczalnej prędkości pojazdów oraz przesyłaniem informacji na ten temat do centrali systemu. Ciekawą alternatywą dla fotoradarów są radary prewencyjne, które dokonują pomiaru prędkości pojazdu oraz informują o niej na specjalnym wyświetlaczu ustawionym przy drodze. Urządzenie to w odróżnieniu od fotoradarów cieszy się sympatią społeczeństwa, a to dzięki pedagogicznemu, a nie represyjnemu charakterowi jego funkcjonowania. Innym przykładem urządzenia monitorującego ruch drogowy są stacje pomiaru ruchu instalowane przy sygnalizacjach świetlnych. Na rynku szeroko dostępne są również systemy korzystające z technologii satelitarnej, dzięki której możliwe jest natychmiastowe powiadamianie o zaistniałym na drodze niebezpieczeństwie.

Jaki jest cel monitoringu ruchu drogowego?

Głównym celem stosowania wymienionych urządzeń jest poprawa bezpieczeństwa jazdy. Rejestrując zachowania kierowców na drogach, pełnią funkcję penalizacyjną, ponieważ prowadzą do ukarania zachowań niezgodnych z przepisami. Urządzenia monitorujące ruch drogowy wpływają ponadto na zwiększenie płynności ruchu i mają przy tym wymiar prewencyjny, dyscyplinując prowadzących pojazdy. Nowoczesne systemy wyposażone w GPS pełnią również ważną funkcję dla transportu, monitorując pozycję poszczególnych pojazdów, a także wspierając system sterowania flotą. Tego rodzaju urządzenia są bez wątpienia pomocne w dystrybuowaniu informacji na temat sytuacji na drodze dla innych kierowców oraz zbieraniu danych statystycznych odnośnie sytuacji na drogach. Nowoczesne, wykorzystywane powszechnie na Zachodzie, urządzenia monitorujące ruch, oprócz standardowych pomiarów prędkości pojazdu, potrafią również wykryć zjawiska takie jak brak zapiętych pasów, kierowcę rozmawiającego przez telefon czy przejazd na skrzyżowaniu na czerwonym świetle. Wyposażone w odpowiednie oprogramowanie, są zdolne zmieniać długość cyklu ulicznych świateł w celu rozładowania ruchu w najbardziej zakorkowanych miejscach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.