Monitoring miejski – jak działa?

Monitoring miejski funkcjonuje w wielu polskich miastach, w tych największych stał się już normą. Jest jednym z narzędzi do walki z przestępczością. Poza kamerami rozmieszczonymi w różnych punktach miasta, monitoruje się również budynki użyteczności publicznej, czy pojazdy komunikacji miejskiej.

Budowa pełnego systemu trwa z reguły kilka lat, wymaga to bowiem stworzenia zaplecza operacyjnego, ale również sieci światłowodowej, umożliwiającej przyłączanie kolejnych kamer, a także systemów transmisji sygnału. Umieszcza się je w najważniejszych lokalizacjach, a także w miejscach potencjalnie niebezpiecznych. W razie potrzeby tworzone są stacje bazowe transmisji radiowej. Kamery obsługiwane są całodobowo przez operatorów.

Monitoring ma na celu nie tylko wychwytywanie na bieżąco niebezpiecznych sytuacji, ale poza tym spełnia szereg innych funkcji:

  • ułatwia pracę policji i innych służb, gdy niezbędne jest ustalenie przebiegu zdarzenia, sprawcy przestępstwa lub wykroczenia, miejsca ostatniego przebywania osób zaginionych,
  • jest efektywnym narzędziem operacyjnym, które pozwala służbom szybciej reagować na zagrożenia i sprawniej usuwać ich skutki, a także służącym optymalnemu rozdysponowywaniu zasobów,
  • ma działanie prewencyjne, działa odstraszająco, a przez to zapobiegawczo przed popełnieniem przez niektóre osoby przestępstw lub wykroczeń,
  • wspomaga sprawne zarządzenie ruchem miejskim, bezpieczeństwem w razie wykrycia zagrożenia, jest niezastąpiony podczas imprez masowych, gdyż umożliwia efektywne zarządzenia infrastrukturą miejską.

Kamery rejestrują obraz z różnych zdarzeń, między innymi z bójek, pobić, rozbojów, wykroczeń, zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, naruszeniem przepisów ruchu drogowego, czy z kradzieżami. Operatorzy kamery po zauważeniu takiego zdarzenia, lub innej sytuacji kwalifikującej się do podjęcia interwencji, zgłaszają to do dyspozytorów straży miejskiej lub policji. Stamtąd dalsze polecenia trafiają do patroli znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia.

Dzięki kamerom miejskiego monitoringu ilość przestępstw i aktów wandalizmu rzeczywiście spada. Nie ma więc wątpliwości, że realnie przyczynia się on do poprawy bezpieczeństwa w miastach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.